Tin tức Tin tức

Hiển thị:

Giáo dục dạy nghề: Chìa khoá đi vào hiện đại hoá

Việt Nam cần khẩn trương học những tấm gương lịch sử sáng chói của Nhật Bản hay Đức, nếu thật sự muốn canh tân đất nước không còn con đường nào khác hơn cần lập ngay những tổ nghiên cứu để học hỏi cụ th..

Cơ hội mới cho sinh viên học nghề

Theo thông tư liên tịch ký kết giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 28/10/2010, người học nghề được học liên thông lên tr&igrav..

Kỹ năng giao tiếp trong công sở

Với các mối quan hệ nơi công sở, thất bại trong giao tiếp thường là nguyên nhân của những bất đồng hoặc hiểu lầm giữa các đối tượng giao tiếp. Theo nhiều kết quả khảo sát, thất bại trong giao tiếp thường kh&o..

Các phương pháp ghi nhớ

Muốn học bài mau thuộc nhất thiết phải học có phương pháp. Qua các chương trước chúng tôi đã trình bày một số phương pháp để giúp bạn trong việc học bài sao cho mau thuộc. ..

Chiến thuật học tập có hiệu quả

1. Phát triển kỹ năng tư duy: Mọi người đều có kỹ năng tư duy, nhưng không phải ai cũng dùng nó một cách có hiệu quả. Kỹ năng tư duy có hiệu quả khó đạt được ngay nhưng có thể phá..

Phương pháp học tập có hiệu quả

Trong quá trình học tập, học sinh thường rơi vào một trong những rắc rối sau: Thứ nhất, không thể áp dụng tính năng động của bản thân vào những trường hợp vô cùng đơn giản, hay nói ..

Đầu tư vào Thời gian

Thông thường câu bạn hay nói về thời gian là:”Đầu tư thời gian để làm việc”, điều đó mang ý nghĩa bạn bỏ ra một khoảng thời gian nhất định để hoàn thành một công việc. Nhưng bạ..

6 yêu cầu cho việc học tốt

1. Vạch kế hoạch Học tập và làm việc có hệ thống nghiên cứu điều gì nên làm trước, điều gì làm sau. Nếu bạn bỏ ra 1 giờ để vạch kế hoạch bạn sẽ tiết kiệm được 3 giờ khi thực hiện nó. ..

Kỹ thuật soạn thảo công văn

Trong nội dung công văn thường có 3 phần là: - Viện dẫn vấn đề - Giải quyết vấn đề - Kết luận vấn đề. Dưới đây là cách thức soạn thảo từng phần. Cách viết phần viện dẫn vấn đề: Phần này phải n&ecir..